Login     

บุคลากรสายสนับสนุน

Section : บุคลากร

บุคลากรภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นางสาวณัฐนันท์  ภัทร์วิจิตรจินดา

หัวหน้าธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์


งานส่วนกลาง

                                             

                              นางสุดาพร  มอไธสง            นางสาววิราพร  โพธิ์กลาง          นางสาวจารุพร  กู้เขียว          นางสาวเบญจมาศ  แข็งขันฝ่ายวิจัย

    


ฝ่ายการศึกษาระดับก่อนปริญญา

นางสาวธัญญธร  ภูทอนธง               นางสาวนวลฉวี  สอนคำหาร               

                                             นางสาวธัญญธร  ภูทอนธง           นางสาวนวลฉวี  สอนคำหาร          นางสาวภาวิดา  ภูมิบ้านค้อ


ฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา

                            

                                               นางภิรมย์ยา  จุ้ยกระโทก             นางสาวสุจิกุล  ชุมคำน้อย             นางสาวจุฑามาศ  ลำเหลือ


 

By : Mr.admin 1     Datetime : 2021-08-28 17:48:02

ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ümraniye escort ümraniye escort bostancı escort ataşehir escort şerifali escort şerifali escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort kartal escort kartal escort kartal escort tuzla escort tuzla escort tuzla escort pendik escort kurtköy escort sultanbeyli escort üsküdar escort gebze escort kadıköy escort şişli escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort maltepe escort şişli escort kocaeli escort maltepe escort dudullu escort izmir escort jigolo siteleri jigolo kayıt türkçe altyazılı porno porno izle porno izle porno hacklink panel anadolu yakası escort