Login     

อดีตและปัจจุบัน คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์

Section : เกี่ยวกับภาควิชา


ศ.ดร.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ์

ผู้ก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                                                             

                     ศ.นพ.ปิยทัศน์  ทัศนาวิวัฒน์                                      รศ.นพ.วิรัตน์  คลังบุญครอง                                    ศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ 

      เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2530 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540                  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2540 - วันที่ 1 ตุลาคม 2545                  เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2545 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2549


                                                                            

               รศ.พญ.วัฒนา  สุขีไพศาลเจริญ                                     รศ.นพ.พิศาล  ไม้เรียง                                         รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2553                       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2547              เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 - วันที่ 24 สิงหาคม 2561


                                                                                                 

                                                                                                      รศ.นพ.ธงชัย  ประฏิภาณวัตร

                                                                                                        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน


 

By : Mr.admin 1     Datetime : 2021-08-21 18:06:18

ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ümraniye escort ümraniye escort bostancı escort ataşehir escort şerifali escort şerifali escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort kartal escort kartal escort kartal escort tuzla escort tuzla escort tuzla escort pendik escort kurtköy escort sultanbeyli escort üsküdar escort gebze escort kadıköy escort şişli escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort maltepe escort şişli escort kocaeli escort maltepe escort dudullu escort izmir escort jigolo siteleri jigolo kayıt türkçe altyazılı porno porno izle porno izle porno hacklink panel anadolu yakası escort