ชื่อ วิศวะ ปานศรีพงษ์
สังกัด ไม่ระบุ
หน่วยงาน อายุรศาสตร์


   THA   ENG
 
หากท่านต้องการแนบไฟล์ในเครื่องมือใดๆ ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องไม่เว้นช่องว่าง หากต้องการเว้นช่องให้ใช้ underscore "_" แทน
   
 
รายการของวัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558
  • ไม่มีกิจกรรม

     
 
     
   
 
08:00-08:00 .
   [สมศักดิ์  เทียมเก่า]
08:00-08:30 .
   [อ.จิตรานนท์  จันทร์อ่อน]
08:00-09:00 Ward round
   [บูรพา  ปุสธรรม]
08:00-09:00 .
   [พรรณธิพา  ต้นสวรรค์]
08:00-09:00 .
   [ทรงขวัญ  ศิลารักษ์]
08:00-09:00 .
   [สุธีรพร  เชาร์วัฒนาพานิช]
08:00-09:00 .
   [กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์]
08:00-09:00 .
   [อนัฆพงษ์  พันธุ์มณี]
08:00-09:00 .
   [ชลธิป  พงศ์สกุล]
 
     
   ท่านยังไม่มี Weblog

   [ คลิกที่นี่ เพื่อสร้าง ]

   
 
  • ไม่มีวิชาที่ลงทะเบียน
 
     
   
 

 
     
   
 
  • ไม่มีบทความ

จากทั้งหมด 0 บทความ เฉพาะบทความที่เผยแพร่
 
     
 
จำนวนผู้เข้าชม Personal Portal = 926 ครั้ง รับ "Private Message" = 0 ข้อความ (ได้เปิดอ่านแล้ว 0 ข้อความ)
จำนวนผู้เข้าชม Blog = ครั้ง รับหนังสือราชการ = 0 ฉบับ (เปิดอ่านแล้ว 0 ฉบับ)
จำนวนกิจกรรมที่ได้บันทึกใน MyDiary = 0 กิจกรรม จำนวนบทความที่ได้สร้างโดย MyArticle = 0 บทความ
 
Copyright © 2008. Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved.