ชื่อ วิศวะ ปานศรีพงษ์
สังกัด ไม่ระบุ
หน่วยงาน อายุรศาสตร์


   THA   ENG
 
หากท่านต้องการแนบไฟล์ในเครื่องมือใดๆ ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องไม่เว้นช่องว่าง หากต้องการเว้นช่องให้ใช้ underscore "_" แทน
   
 
รายการของวัน เสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2558
  • ไม่มีกิจกรรม

     
 
     
   
 
08:00-10:00 .
   [กิตติ  จันทร์เลิศฤทธิ์]
08:00-12:00 Ward round วันหยุด
   [วิภา  รีชัยพิชิตกุล]
08:00-12:00 Ward round(วันหยุด)
   [บูรพา  ปุสธรรม]
08:00-17:00 ลาพักผ่อน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2558 รวม 8 วัน
   [ชลธิป  พงศ์สกุล]
08:00-17:00 ลาฝึกอบรมสาขา Research Fellowship in Cardiology
   [วิชัย  เส้นทอง]
08:00-17:00 สาขา Neurology ณ ประเทศอังกฤษ รวม 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557- 31 สิงหาคม 2559
   [กรรณิการ์  คงบุญเกียรติ]
08:00-17:00 ลาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศสาขาวิชา Neurology
   [กรรณิการ์  คงบุญเกียรติ]
13:00-17:00 วิจัย วันหยุด
   [วิภา  รีชัยพิชิตกุล]
 
     
   ท่านยังไม่มี Weblog

   [ คลิกที่นี่ เพื่อสร้าง ]

   
 
  • ไม่มีวิชาที่ลงทะเบียน
 
     
   
 

 
     
   
 
  • ไม่มีบทความ

จากทั้งหมด 0 บทความ เฉพาะบทความที่เผยแพร่
 
     
 
จำนวนผู้เข้าชม Personal Portal = 906 ครั้ง รับ "Private Message" = 0 ข้อความ (ได้เปิดอ่านแล้ว 0 ข้อความ)
จำนวนผู้เข้าชม Blog = ครั้ง รับหนังสือราชการ = 0 ฉบับ (เปิดอ่านแล้ว 0 ฉบับ)
จำนวนกิจกรรมที่ได้บันทึกใน MyDiary = 0 กิจกรรม จำนวนบทความที่ได้สร้างโดย MyArticle = 0 บทความ
 
Copyright © 2008. Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved.