easy asthma clinic

โดย วัชรา บุญสวัสดิ์

Post : 06/02/2548 17:24      Last Update: 06/02/2548 17:24      Total View: 14149
 
     

Easy Asthma Clinic

125.JPG

 

ที่มาของ Easy Asthma Clinic

            โรคหืด เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อให้การรักษาโรคหืดได้ผลดีขึ้นและมีมาตรฐาน
เดียวกัน จึงได้มีการจัดทำแนวทางการรักษาโรคหืดขึ้น ซึ่งได้มีการเริ่มทำที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนใน พ.ศ.2532 ต่อมาก็มีการทำในลักษณะเดียวกัน
ในหลายประเทศเช่น ที่อังกฤษ และอเมริกา เนื่องจากว่าการรักษาโรคหืดในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันมากเพราะปัจจัยหลายๆ อย่าง
             องค์การอนามัยโลก(WHO) ร่วมกับ National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) ของอเมริกาจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก 17 ประเทศ
มาร่วมกันเขียนแนวทางการรักษาโรคหืดขึ้นเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันทั่วโลกขึ้นเรียกว่า Global Initiative for Asthma (GINA) ซึ่งประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างมาก เพราะมีหลายประเทศที่ได้นำเอา GINA guidelines ไปเป็นแนวทางในการทำแนวทางการรักษาโรคหืด ของตนเองรวมทั้งประเทศไทยด้วย
ซึ่งแนวทางการรักษาโรคหืดในประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537โดยความร่วมมือของสมามอุรเวชช์ สมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา และชมรมโรคหอบหืดและมีการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2540
            หลังจากมีการนำเอา GINA guideline มาใช้หลายปี แต่ผลการสำรวจในอเมริกา ยุโรป เอเซียแปซิฟิก และประเทศไทย กลับพบว่าการควบคุมโรคหืด
ยังต่ำกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้เป็นอย่างมากแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการพยามนำเอา GINA guidelineไปใช้งาน
            การจัดตั้ง Easy Asthma Clinic เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งจะทำให้การรักษาตาม guideline เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย Easy Asthma Clinic ต้องสามารถให้บริการโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในรพ.ทั่วๆไปหรือรพ.ชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้เพราะผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
มีจำกัด ไม่สามารถให้บริการกับผู้ป่วยได้ทั่วประเทศด้วยการจัดระบบที่ดีจะทำให้แพทย์ใช้เวลาน้อยลงในการดูแลผู้ป่วย และเพิ่มบทบาทของพยาบาล และเภสัชกร
ในการร่วมดูแลผู้ป่วย และการจัดให้ความรู้เรื่องยาที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยรวมทั้งโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งใน Asthma Clinic
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในแง่ของความคุ้มของค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคและการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย 

            ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้ง Easy Asthma Clinic คือ
            1. การรักษาโรคหืดจะได้มาตรฐานระดับโลก
            2. ผู้ป่วยโรคหืดจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับอาการหอบและไม่ต้องหอบรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินหรือนอนรับการรักษา
ที่โรงพยาบาล
            3. มีความร่วมมือกันของทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรรมทำให้การรักษามีคุณภาพสูง
            4. มีการบันทึกข้อมูลการรักษาอย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย และระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต
        
    ด้วยความร่วมมือของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรของสมาชิกเครือข่ายโรคหืดทุกท่าน อีกไม่นานคนไข้โรคหืดในประเทศไทยทั้งหลายคงจะมีชีวิต
ที่อิสระจากอาการหอบและมีชีวิตอย่างคนปกติได้

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ© วัชรา บุญสวัสดิ์

     
 
ความคิดเห็นที่ 1. โดย : ผศ.วัชรา บุญสวัสดิ์ Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2005-07-22 10:17:41

เป้าหมายของการทำEasy asthma Clinic คือเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถรักษา
โรคหืดให้ได้มาตรฐานโลก โดยการจัดระบบที่มีแพทย์ พยาบาล เภสัช ช่วยกันทำงาน
โดยทางเราจะสนับสนุนการอบรมบุคคลากร และจัดหาอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็น ทางโรง
พยาบาลก็ต้องลงแรงกันเองไม่มีค่าตอบแทนครับ

สนใจรายละเอียดดูได้ในhttp://eac.mykku.net
ไม่ทราบว่าอยู่รพ.ไหนครับ

ความคิดเห็นที่ 2. โดย : วัชรา บุญสวัสดิ์ Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2006-12-20 18:19:59

คุณความเห็นที่4 
เมื่อมีอาการจับหืด ผู้ป่วยควรใช้ยาพ่นขยายหลอดลม เช่น salbutamol MDI 2 puff ได้บ่อยๆ 
ทุก 3-4 ชั่วโมง ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ก็อาจจะให้prednisolone 2เม็ด 3 เวลา ประมาณ 5 วัน

ผู้ป่วยโรคหืดทุกคนถ้าได้ยารักษา (inhaled steroid) ไม่น่าจะมีอาการหอบ ถ้ายังหอบแสดงว่า
ยาที่รักษาไม่พอ จะต้องเพิ่มขนาดของยาพ่นเสตียร์รอยด์ เป็น 1000 ไมโครกรัม หรือให้ ยา
controller ตัวที่ 2 เช่น LABA theophylline

ความคิดเห็นที่ 3. โดย : เมื่อเวลา :2006-12-21 17:29:41

1000 ไมโครกรัม ต่อวัน ครับ
ในแนวทางการรักษาโรคหืดจะบอกว่าให้ปรับยาหลังจากควบคุมโรคได้ อย่างน้อย 3 เดือน
ดังนั้นเราจะปรับทุก 5-6  เดือนก็ไม่น่ามีปัญหา
ไม่ทราบว่าคุฯเบญจมาภรณ์ อยู่ รพ.ไหน เป็นสมาชิกเครือข่าย Easy Asthma Clinic หรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 4. โดย : วัชรา บุญสวัสดิ์ Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2007-01-25 23:01:47

COPD ในรายที่อาการมาก สมรรถภาพปอดน้อยกว่า 50% มีอาการกำเริบบ่อยๆควรพิจารณา
ให้ยาพ่นเสตียร์รอยด์

ผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษสามารถให้ยาพ่นเสตียร์รอยด์ได้ แต่อาจจะมีปัญหากับยา b2agonist

ยาพ่นที่ดีกว่ายาพ่นเสตียร์รอยด์ก็คือ ยาผสมระหว่าง ยาพ่นเสตียรอยด์กับLong Acting beta 
agonist (LABA)

ความคิดเห็นที่ 5. โดย : Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2008-02-15 15:53:10

ค่ามาตรฐาน Peak Flow


File : 1203065590-Copy of normalpf.xls

ความคิดเห็นที่ 6. โดย : Email : [ y3qto2cn@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2015-06-14 01:29:52

I hate my life but at least this makes it bealrbae.

ความคิดเห็นที่ 7. โดย : Email : [ hzslw3n6@mail.com ] เมื่อเวลา :2015-06-20 23:18:55

Many many qutliay points there.เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
ตอบกระทู้ โดย คุณ
Email
แนบ File หรือ รูปภาพ

โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีช่องว่าง
 
รหัสยืนยัน (5 ตัว)


ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์บทความหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ผู้ประพันธ์บทความนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
     
 
     
     
เนื้อหาภายในเวปไซต์
Interesting Link

L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing