• ผู้มาเยือน 4 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม(หน้าแรก) ครั้ง
    วันนี้ 1
    สัปดาห์นี้ 27
    เดือนนี้ 262
    ปีนี้ 2471
    นับตั้งแต่เริ่ม (ก.ค. 2549) 82551
 
08:00  -  09:00 ID Topic Review (Fellow)
Topic review (Postgrad)
12:00  -  13:00 Therpeutics forum
Therpeutics forum (Postgrad)
12:00  -  13:00 Therpeutics forum
Therpeutics forum (Postgrad)
12:00  -  13:00 Therpeutics forum
Therpeutics forum (Postgrad)
12:00  -  13:00 Therpeutics forum
Therpeutics forum (Postgrad)
12:00  -  13:00 Therpeutics forum
Therpeutics forum (Postgrad)
12:00  -  13:00 Therpeutics forum
Therpeutics forum (Postgrad)
12:00  -  13:00 Therpeutics forum
Therpeutics forum (Postgrad)
12:00  -  13:00 Therpeutics forum
Therpeutics forum (Postgrad)
12:00  -  13:00 Therpeutics forum
Therpeutics forum (Postgrad)
 
 

 
 


L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing
งานบริหารภาควิชาอายุรศาสตร์
คณาจารย์  ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
 
 
งานวิจัย
 
 
งาน Undergrad

TEST:/CaseDiscussion1.ppt เอกสารประกอบการเรียนของ อ.วัฒนา (สำหรับนักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 4)CaseDiscussion1.ptt

 
 
งาน Postgrad

ขอเชิญคณาจารย์ แพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม Therapeutic Forum วันที่ 27 มกราคม 2558

 
 
งาน HA, QA
 
 
 
 
เกณฑ์ / Re - accreditation

เกณฑ์ / สิ่งที่จะทำให้ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ (Re - accreditation) เดือน สิงหาคม 2552 

 
 
บทความสำหรับนักศึกษา

บทความสำหรับนักศึกษา         

ethics_for_med_student.jpg

 
 
DownLoad บทความความรู้ทางโลหิตวิทยา

 

บทความความรู้ทางโลหิตวิทยา โดย ศ.พญ.อนงค์ เพียรกิจกรรม สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
 
 
ทางลัดดาวน์โหลดบทเรียน

ประกาศ นักศึกษาแพทย์ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดบทเรียน ได้ที่นี่... ด่วน..ท่านสามารถยืมสื่อการสอนตรวจร่างกายได้ที่ห้องสมุดคณะแพทย์ และห้อง Skill Lab นะค่ะ

 
 
 
เรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศ

ระบบ Wireless

เนื่องจาก งานสารสนเทศ ได้จัดตั้งโครงการปรับปรุงระบบ Wireless ภายในคณะแพทยศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ Wireless เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการปิดระบบเก่าคือ MD-WLAN และ MD-Plubic-WLAN จึงมีผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ ซึ่งขณะนี้ทางงานสารสนเทศได้ทำการเปิดทดสอบระบบ Wireless ที่ได้ติดตั้งใหม่ขึ้นมาใช้งานแล้ว โดยจะทำให้ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ เห็น SSID ตัวใหม่

 
 
Journal Club Infectious

กิจกรรมวิชาการสาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

Journal Club Infectious

Listeriosis

-  Adult immunization basic and update 2011

Herpes virus infection in KT

IRIS varn

Tropical infection 2007
 
 
สื่อการเรียนการสอน
Approach To Diarrhea
รศ.นพ.พิศาล  ไม้เรียง
คลิก<<
 
 
การบ้าน อ.พิศาล ไม้เรียง

นศ.พ. ปี 4 กองอายุรกรรม ให้ทำการบ้าน เรื่อง Approach to diarrhea ส่งผ่านทาง E-mail :

pisaln_m @hotmail.com ภายในวันจันทร์ ที่ 25 เม.ย. 54

TEST:/Post_test_approach_diarrhea.ppt Post_test_approach_diarrhea.ppt  503.50 KB  

 
 
Lecture diarrhea and constipation

Lecture diarrhea and constipation

TEST:/lecture%2520diarrhea%2520and%2520constipation.ppt lecture diarrhea and constipation.ppt  2.05 MB   
    รศ.พิศาล ไม้เรียง

 
 
Nutrition Topic
TEST:/Short%2520Bowel%2520Syndrome.ppt Short Bowel Syndrome.ppt 3.92 MB
Aug 20th 2010
นพ.อธิบดี มีสิงห์
นพ.เอื้อพงศ์ ลิมปพนาสิทธิ

 

 
 
Chest x-ray interpretation

Chest x-ray interpretation.htm

Lecture นศพ.ปี 4

 
 
Quiz

Quiz

คำถาม จากภาพที่ 2

เฉลย ภาพที่ 1

อ.อนุพล พาณิชย์โชติ

คลิก<<<<

 
 
Adrenal incidentaloma

Adrenal incidentaloma

TEST:/chad111/adrenal%2520in%2520power.ppt adrenal in power.ppt  2.79 MB  

 
 
 
Rheumatology case study
โดย ชิงชิง ฟูเจริญ (อ่าน 3870 / ตอบ 0)
Posted : 08/01/2555 13:02      Last Updated: 11/01/2555 14:33

Rheumatology cases study

book_cover__2_.jpg

TEST:/case_study/case_1.pdf case_1.pdf  734.26 KB  08.01.2012 12:04
TEST:/case_study/case_2.pdf case_2.pdf  2.11 MB  08.01.2012 12:05 
TEST:/case_study/case_3.pdf case_3.pdf  783.06 KB  08.01.2012 12:05 
TEST:/case_study/case_4.pdf case_4.pdf  592.54 KB  08.01.2012 12:07 
TEST:/case_study/case_5.pdf case_5.pdf  950.56 KB  08.01.2012 12:41 
 TEST:/case_study/case_6.pdf case_6.pdf  1022.08 KB  08.01.2012 12:08 
  
TEST:/case_study/case_7.pdf case_7.pdf  2.07 MB  08.01.2012 12:08 
TEST:/case_study/case_8.pdf case_8.pdf  1.75 MB  08.01.2012 12:09 
TEST:/case_study/case_9.pdf case_9.pdf  406.36 KB  08.01.2012 12:10

TEST:/case_study/case_10.pdf case_10.pdf  1.35 MB  08.01.2012 12:11 
TEST:/case_study/case_10.pdf case_11.pdf  586.98 KB  08.01.2012 12:27 

TEST:/case_study/case_10.pdf case_12.pdf  72.85 KB  08.01.2012 12:12 
TEST:/case_study/case_13.pdf case_13.pdf  962.21 KB  08.01.2012 12:18 
TEST:/case_study/case_14.pdf case_14.pdf  905.67 KB  08.01.2012 12:13 
TEST:/case_study/case_15.pdf case_15.pdf  255.15 KB  08.01.2012 12:14 
TEST:/case_study/case_16.pdf case_16.pdf  92.26 KB  08.01.2012 12:14 
TEST:/case_study/case_17.pdf case_17.pdf  421.26 KB  08.01.2012 12:15 
TEST:/case_study/case_18.pdf case_18.pdf  927.95 KB  08.01.2012 12:16 
TEST:/case_study/case_19.pdf case_19.pdf  543.57 KB  08.01.2012 12:16 
TEST:/case_study/case_20.pdf case_20.pdf  436.87 KB  08.01.2012 12:16 

>>>>อ่านต่อ
 
 
วิชาออร์โธปิดิกส์ 2 นักศึกษากายภาพบำดบัด โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 28099 / ตอบ 0)

นักศึกษากายภาพบำบัด download บทเรียนได้ที่นี่ป. ตรี  และ ป.โท

Adjuvant Therapy for Severe Sepsis โดย เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ (อ่าน 19351 / ตอบ 0)

easy asthma clinic โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ (อ่าน 8647 / ตอบ 5)

Easy Asthma Clinic

Adherence โดย เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ (อ่าน 13114 / ตอบ 0)

การเลิกบุหรี่ โดย อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี (อ่าน 4584 / ตอบ 0)

           สำหรับนักศึกษาและแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้านที่มีปัญหา                                                 เมื่อพบผู้ป่วยมาปรึกษาว่า                         ........."อยากเลิกบุหรี่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร ????"...........                      ลองdownload slide ไปอ่านดูซิ

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 31291 / ตอบ 1)

คำถามประจำสัปดาห์(เริ่มวันที่ 7 กันยายน 2550)

Medical Education โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 8024 / ตอบ 0)

     

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 4501 / ตอบ 1)

คำถามประจำสัปดาห์ (เริ่มวันที่ 26 ธันวาคม)ส่งท้ายปีเก่าด้วยคำถามง่ายๆ

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 28052 / ตอบ 2)

คำถามประจำสัปดาห์ (เริ่มวันที่ 14 พ.ย.)

Rheumatology โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 27426 / ตอบ 0)

Basel, Switzerland 28 Feb-1Mar 2009