• ผู้มาเยือน 4 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม(หน้าแรก) ครั้ง
    วันนี้ 1
    สัปดาห์นี้ 27
    เดือนนี้ 262
    ปีนี้ 2471
    นับตั้งแต่เริ่ม (ก.ค. 2549) 82551
 
 
 

 
 


L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing
ข่าวประกาศทั่วไป
 
งานบริหารภาควิชาอายุรศาสตร์
คณาจารย์  ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
 
 
วารสารอายุรศาสตร์ ปีที่12

 

  

 
 
ประชุมวิชาการ Advance Renal Cares for All

ประชุมวิชาการ Advance Renal Cares for All 16-18 กรกฎาคม 2558 เชียงคานริเวอร์เมาท์เท่น รีสอร์ต จ.เลย

 

สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง “Advance Renal Cares for All”   ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558 เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย  

คลิกที่ลิ้งนี้เลยค่ะ >>>>>>

 
 
งาน Undergrad

TEST:/CaseDiscussion1.ppt เอกสารประกอบการเรียนของ อ.วัฒนา (สำหรับนักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 4)CaseDiscussion1.ptt

 
 
งาน Postgrad

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาต่างๆ

ประจำปีการศึกษา 2559 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ Click 

หากไม่สะดวกส่งใบสมัครด้วยตนเอง สามารถส่งใบสมัครมาที่

      ฝ่าย Postgrad ภาควิชาอายุรศาสตร์

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

      อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 

 
 
งานวิจัย
 
 
เกณฑ์ / Re - accreditation

เกณฑ์ / สิ่งที่จะทำให้ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ (Re - accreditation) เดือน สิงหาคม 2552

 
 
บทความสำหรับนักศึกษา

บทความสำหรับนักศึกษา         

ethics_for_med_student.jpg

 
 
DownLoad บทความความรู้ทางโลหิตวิทยา

 

บทความความรู้ทางโลหิตวิทยา โดย ศ.พญ.อนงค์ เพียรกิจกรรม สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
 
 
ทางลัดดาวน์โหลดบทเรียน

ประกาศ นักศึกษาแพทย์ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดบทเรียน ได้ที่นี่... ด่วน..ท่านสามารถยืมสื่อการสอนตรวจร่างกายได้ที่ห้องสมุดคณะแพทย์ และห้อง Skill Lab นะค่ะ

 
 
 
เรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศ

ระบบ Wireless

เนื่องจาก งานสารสนเทศ ได้จัดตั้งโครงการปรับปรุงระบบ Wireless ภายในคณะแพทยศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ Wireless เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการปิดระบบเก่าคือ MD-WLAN และ MD-Plubic-WLAN จึงมีผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ ซึ่งขณะนี้ทางงานสารสนเทศได้ทำการเปิดทดสอบระบบ Wireless ที่ได้ติดตั้งใหม่ขึ้นมาใช้งานแล้ว โดยจะทำให้ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ เห็น SSID ตัวใหม่

 
 
Journal Club Infectious

กิจกรรมวิชาการสาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

Journal Club Infectious

Listeriosis

-  Adult immunization basic and update 2011

Herpes virus infection in KT

IRIS varn

Tropical infection 2007
 
 
สื่อการเรียนการสอน
Approach To Diarrhea
รศ.นพ.พิศาล  ไม้เรียง
คลิก<<
 
 
การบ้าน อ.พิศาล ไม้เรียง

นศ.พ. ปี 4 กองอายุรกรรม ให้ทำการบ้าน เรื่อง Approach to diarrhea ส่งผ่านทาง E-mail :

pisaln_m @hotmail.com ภายในวันจันทร์ ที่ 25 เม.ย. 54

TEST:/Post_test_approach_diarrhea.ppt Post_test_approach_diarrhea.ppt  503.50 KB  

 
 
Lecture diarrhea and constipation

Lecture diarrhea and constipation

TEST:/lecture%2520diarrhea%2520and%2520constipation.ppt lecture diarrhea and constipation.ppt  2.05 MB   
    รศ.พิศาล ไม้เรียง

 
 
Nutrition Topic
TEST:/Short%2520Bowel%2520Syndrome.ppt Short Bowel Syndrome.ppt 3.92 MB
Aug 20th 2010
นพ.อธิบดี มีสิงห์
นพ.เอื้อพงศ์ ลิมปพนาสิทธิ

 

 
 
Chest x-ray interpretation

Chest x-ray interpretation.htm

Lecture นศพ.ปี 4

 
 
Quiz

Quiz

คำถาม จากภาพที่ 2

เฉลย ภาพที่ 1

อ.อนุพล พาณิชย์โชติ

คลิก<<<<

 
 
Adrenal incidentaloma

Adrenal incidentaloma

TEST:/chad111/adrenal%2520in%2520power.ppt adrenal in power.ppt  2.79 MB  

 
 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ศ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
 
 
 
TST & IGRA not correlated with AFB grade and CXR
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 56 / ตอบ 0)
Posted : 28/04/2558 13:01      Last Updated: 28/04/2558 13:01

TST & IGRA not correlated with AFB grade and CXR

>>>>อ่านต่อ
 
TB treatment outcome new and previously treated pul TB
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 68 / ตอบ 0)
Posted : 23/04/2558 11:28      Last Updated: 23/04/2558 11:28

TB treatment outcome new and previously treated pul TB

>>>>อ่านต่อ
 
Guideline WHO TB 2010
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 67 / ตอบ 0)
Posted : 23/04/2558 11:08      Last Updated: 23/04/2558 11:08

Guideline TB WHO 2010

>>>>อ่านต่อ
 
DRTB and MDRTB treatment outcome
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 70 / ตอบ 0)
Posted : 23/04/2558 11:04      Last Updated: 23/04/2558 11:04

DRTB and MDRTB treatment outcome

>>>>อ่านต่อ
 
Diagnostic yield ADA for TB by BAL
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 68 / ตอบ 0)
Posted : 23/04/2558 11:01      Last Updated: 23/04/2558 11:01

Diagnostic yield ADA for TB by ADA

>>>>อ่านต่อ
 
NIPPV CPAP and BiPAP
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 63 / ตอบ 0)
Posted : 23/04/2558 10:57      Last Updated: 23/04/2558 10:57

NIPPV CPAP and BiPAP

>>>>อ่านต่อ
 
Precipitating cause COPD exacerbation
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 61 / ตอบ 0)
Posted : 23/04/2558 10:54      Last Updated: 23/04/2558 10:54

COPD exacerbation: precipitating causes

>>>>อ่านต่อ
 
Causative agent and resistant organisms of HAP and VAP
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 63 / ตอบ 0)
Posted : 23/04/2558 10:49      Last Updated: 23/04/2558 10:49

Causative agent and resistant organisms of HAP and VAP

>>>>อ่านต่อ
 
COPD Thailad, incidence and prevalenct
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 73 / ตอบ 0)
Posted : 23/04/2558 09:35      Last Updated: 23/04/2558 10:44

COPD Thailand, incidence and prevalence

>>>>อ่านต่อ
 
Burden adult pneumonia in Thailand
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 61 / ตอบ 0)
Posted : 23/04/2558 10:39      Last Updated: 23/04/2558 10:39

Burden adult pneumonia in Thailand

>>>>อ่านต่อ
 
 
Trend in New COPD Guideline โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ (อ่าน 30815 / ตอบ 0)

Lecture: อาการทั่วไป (Clinical Methods II) สำหรับนศพปี 3 โดย ประณิธิ หงสประภาส (อ่าน 37629 / ตอบ 1944)

Lecture: อาการทั่วไป1. Weight changes2. Fever3. Pallor4. Cyanosis5. Jaundice

Medical Education โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 8277 / ตอบ 0)

     

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 4091 / ตอบ 2)

คำถามประจำสัปดาห์ (เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2550)

ตารางปฎิบัติงานและแผนการสอนแพทย์ประจำบ้าน โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 5785 / ตอบ 1)

  Download ตารางปฎิบัติงานของพจบ. พชท. หน่วย AIR ได้ที่นี่  

happy new โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ (อ่าน 167 / ตอบ 0)

Happy New Years 2015ขอให้มีความสุข สนุกสนาน สุขภาพแข็งแรง การงานเจริญก้าวหน้าทก ๆคน ครับ

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 30941 / ตอบ 1)

คำถามประจำสัปดาห์ (เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม)ลองตอบหน่อย

หลักการทำวิจัยทางคลินิกอย่างง่าย โดย กาญจนา จันทร์สูง (อ่าน 7656 / ตอบ 2)

ก..ข..ค...ในการทำวิจัยทางคลินิก                                    เบื้องต้นสำหรับคนหัดใหม่

623 711 วิชา Integrated Health Science โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 35192 / ตอบ 3)

                                                              วิทยาศาสตร์สุขภาพเชิงบูรณาการ                                                              (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ) 

Health and Sports โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 7175 / ตอบ 0)