• ผู้มาเยือน 3 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม(หน้าแรก) ครั้ง
    วันนี้ 1
    สัปดาห์นี้ 27
    เดือนนี้ 262
    ปีนี้ 2471
    นับตั้งแต่เริ่ม (ก.ค. 2549) 82551
 
12:00  -  13:00 .
Cardio topic (Postgrad)
13:00  -  13:30 .
Noon report (Postgrad)
13:00  -  14:00 .
Noon report (Postgrad)
13:00  -  14:00 .
Noon report (Postgrad)
13:30  -  15:00 .
GI Interesting case (Postgrad)
 
 

 
 


L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing
ข่าวประกาศทั่วไป
 
งานบริหารภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 

Download ใบสมัคร ที่นี่ Click


 

 


 

 
 
ประชุมวิชาการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

การประชุมวิชาการครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 

Download ใบสมัครการประชุมวิชาการได้ ที่นี่


แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้ที่ 

        คุณณัฐนันท์  ข้อยุ่น 

        E-mail : niparat_yun@hotmail.com

        โทร. 043-363665, 095-6646658


การชำระเงินค่าลงทะเบียน โอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ 

       ชื่อบัญชี   เพื่อสวัสดิการ 

       บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 551-4097303

       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
วารสารอายุรศาสตร์

วารสารอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

 
 
 
โรคหนังแข็ง
โดย Postgrad ภาควิชาอายุรศาสตร์ (อ่าน 79 / ตอบ 0)
Posted : 05/09/2559 14:36      Last Updated: 05/09/2559 14:57

บทความเรื่อง "โรคหนังแข็ง" โดย รศ.พญ.ชิงชิง ฟูเจริญ

TEST:/chingching/Scleroderma1.pdf Scleroderma1.pdf  โดย รศ.ชิงชิง ฟูเจริญ
 3.25 MB  05.09.2016 14:32
 
TEST:/chingching/Cover_Scleroderma.pdf Cover_Scleroderma.pdf  1.31 MB  05.09.2016 14:35 

>>>>อ่านต่อ
 
Basic Chest X-ray Interpretation
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 443 / ตอบ 0)
Posted : 15/06/2559 11:36      Last Updated: 15/06/2559 12:03

Basic Chest X-ray Interpretation, By WipaTEST:/Basic_CXR_interpretation_File_1.pdf Basic_CXR_interpretation_File_1.pdf  3.21 MB  15.06.2016 12:02 
TEST:/Basic_CXR_interpretation_File_2.pdf Basic_CXR_interpretation_File_2.pdf  2.99 MB  15.06.2016 12:02 
TEST:/Basic_CXR_interpretation_File_3.pdf Basic_CXR_interpretation_File_3.pdf  3.47 MB  15.06.2016 12:02 


>>>>อ่านต่อ
 
Diagnostic test of sputum GeneXpert MTB/RIF for smear negative pulmonary tubercu
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 355 / ตอบ 0)
Posted : 14/06/2559 23:04      Last Updated: 15/06/2559 11:18

Diagnostic test of sputum GeneXpert MTB/RIF for smear negative pulmonary tuberculosis TEST:/Diagnostic_test_sputum_GeneXpert_for_smear_negative_TB.pdf Diagnostic_test_sputum_GeneXpert_for_smear_negative_TB.pdf  3.61 MB  15.06.2016 11:16 

>>>>อ่านต่อ
 
Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2012–14 in Thailand, Ind
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 547 / ตอบ 0)
Posted : 07/04/2559 19:30      Last Updated: 07/04/2559 19:33

Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2012-14 in Thailand, India, South Korea and SingaporeTEST:/SOAR_2012_2014_in_Thailand_India_South_Korea_and_Singapore.pdf SOAR_2012_2014_in_Thailand_India_South_Korea_and_Singapore.pdf  414.70 KB  07.04.2016 19:29 

>>>>อ่านต่อ
 
Nocardiosis revealed by thyroid abscess and pneumonia in a liver transplant reci
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 775 / ตอบ 3)
Posted : 23/12/2558 19:30      Last Updated: 23/12/2558 19:30

Nocardiosis revealed by thyroid abscess and pneumonia in a liver transplant recipientTEST:/Nocardiosis_revealed_by_thyroid_abscess_and_pneumonia_in_a_liver_transplant_recipient.pdf Nocardiosis_revealed_by_thyroid_abscess_and_pneumonia_in_a_liver_transplant_recipient.pdf  2.49 MB  23.12.2015 19:29 

>>>>อ่านต่อ
 
Management of Pneumonia
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 790 / ตอบ 1)
Posted : 15/12/2558 18:32      Last Updated: 15/12/2558 18:32

Management of PneumoniaTEST:/Management_of_Pneumonia_Wipa.pdf Management_of_Pneumonia_Wipa.pdf  848.40 KB  15.12.2015 18:31 

>>>>อ่านต่อ
 
Comparism of CXCL9 Polymorphism between Pulmonary Tuberculosis Patients and Heal
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 617 / ตอบ 0)
Posted : 09/12/2558 18:32      Last Updated: 09/12/2558 18:37

Comparison of CXCL9 Polymorphism between Pulmonary Tuberculosis Patients and Healthy Controls in Northeast ThailandTEST:/Comparison_of_CXCL9_Polymorphism_between_Pulmonary_Tuberculosis_Patients_and_Healthy_Controls.pdf Comparison_of_CXCL9_Polymorphism_between_Pulmonary_Tuberculosis_Patients_and_Healthy_Controls.pdf  256.53 KB  09.12.2015 18:31 

>>>>อ่านต่อ
 
Pleural effusion
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 803 / ตอบ 3)
Posted : 14/11/2558 20:30      Last Updated: 14/11/2558 20:30

Pleural effusionTEST:/Pleural_Effusion_Wipa.pdf Pleural_Effusion_Wipa.pdf  108.34 KB  14.11.2015 20:30 

>>>>อ่านต่อ
 
A case report of agriculture occupational pneumoconiosis in Maha Sarakham provin
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 592 / ตอบ 0)
Posted : 09/11/2558 18:07      Last Updated: 14/11/2558 20:25

A case report of agriculture occupational pneumoconiosis in Maha Sarakham provinceTEST:/A_Case_Report_of_Agriculture_Occupational_pneumoconiosis.pdf A_Case_Report_of_Agriculture_Occupational_pneumoconiosis.pdf  352.38 KB  09.11.2015 18:06 

>>>>อ่านต่อ
 
Empyema thoracis in adults at Srinagarind Hospital
โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 633 / ตอบ 0)
Posted : 14/11/2558 20:21      Last Updated: 14/11/2558 20:21

Empyema thoracis in adults at Srinagarind HospitalTEST:/Empyema_thoracis_Wipa.pdf Empyema_thoracis_Wipa.pdf  1.75 MB  14.11.2015 20:20 

>>>>อ่านต่อ
 
 
Interesting websites โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 37693 / ตอบ 0)

attractive shareware from other medical schools

วิชาออร์โธปิดิกส์ 2 นักศึกษากายภาพบำดบัด โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 29810 / ตอบ 0)

นักศึกษากายภาพบำบัด download บทเรียนได้ที่นี่ป. ตรี  และ ป.โท

ACR 2011 Daily News โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 3542 / ตอบ 0)

ACR 2011 Daily News

Solitary nodule: Evaluation and Management โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 678 / ตอบ 0)

Solitary nodule: Evaluation and Management Solitary_pulmonary_nodule_evaluation_and_management.pdf  378.73 KB  11.06.2015 22:08 

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 4775 / ตอบ 2)

คำถามประจำสัปดาห์ (เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม 2550)

623 711 วิชา Integrated Health Science โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 37713 / ตอบ 3)

                                                              วิทยาศาสตร์สุขภาพเชิงบูรณาการ                                                              (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ) 

ปรัชญาและการศึกษา โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 7869 / ตอบ 0)

พัฒนาจิตไม่มีคำว่าสาย ฟังเทศน์ ฟังธรรม ฟังเพลง

COPD Thailad, incidence and prevalenct โดย วิภา รีชัยพิชิตกุล (อ่าน 784 / ตอบ 1)

COPD Thailand, incidence and prevalence

Rheumatology โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 29090 / ตอบ 0)

Basel, Switzerland 28 Feb-1Mar 2009

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 30225 / ตอบ 1)

คำถามประจำสัปดาห์ (เริ่มวันที่ 27 สิงหาคม 2550)