• ผู้มาเยือน 5 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม(หน้าแรก) ครั้ง
    วันนี้ 1
    สัปดาห์นี้ 27
    เดือนนี้ 262
    ปีนี้ 2471
    นับตั้งแต่เริ่ม (ก.ค. 2549) 82551
 
 
 

 
 


L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing
ข้อมูลคุณภาพ QA,HA,TQA ภาควิชาอายุรศาสตร์

ผลการตรวจประเมิน TQA ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551  

 รายงานผลการประเมินหมวดที่ 7 ปีการศึกษา 2551  

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2550 และข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

 สรุปสัมมนา ปรับแผนภาควิชาอายุรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะแพทยศาสตร์

 ข้อมูล QA และ HA 2549-50 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น        

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สายสนับสนุน

 
 
Download เกี่ยวกับนักศึกษา

คู่มือนักศึกษาแพทย์กองอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

     Download E-Form ใหม่ปี 2554

 เอกสารประกอบการเรียน   วิชา 379 581 อายุรศาตร์ทั่วไป สำหรับ ปี 5

 เอกสารประกอบการเรียน   วิชา 379 581,379 681 อายุรศาตร์ทั่วไป

 เอกสารประกอบการเรียน   วิชา 379 581,379 681 อายุรศาตร์ทั่วไป

 

 
คณาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณาจารย์  ภาควิชาอายุรศาสตร์

 
 
การประชุมวิชาการครั้งที่ 20 ประจำปี 2555

  การประชุมวิชาการครั้งที่ 20 ประจำปี 2555

คลิกดูรายละเอียด >>> http://www.upfree.com/user_upload/images/
20120613/AtEDMNS1KUEc=MDUtMjg5MTMwOTM1MjAxMjA2aW1hZ2Ut.JPG

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิภารัตน์ ลำเหลือ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 043-363665, 089-1863664

 
 
วิสัยทัศน์ใหม่คณะแพทยศาสตร์

วิสัยทัศน์ใหม่คณะแพทยศาสตร์

"เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศ 1 ใน 50 อันดับแรก ของเอเชีย ในปี 2020"

 
 
งานทำบุญภาควิชาอายุรศาสตร์และงานมุฑิตาจิต

           รูปงานทำบุญภาควิชาอายุรศาสตร์และงานมุฑิตาจิต

                              เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554    

boon.jpg<<<คลิกดูรูป

 
 
หนอนคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ Win32/Conficker
ทำอย่างไรให้ Flash Drive ปลอดไวรัส 

ชั่วโมงนี้เมื่อพูดถึง Flash Drive คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเจ้าอุปกรณ์เล็ก ๆ นี้ช่วยให้การทำงานเราง่ายขึ้น โดยสามารถพกพาข้อมูลต่าง ๆ ไปได้ทุกที่ ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าการต้องถือแฟ้มเป็นตั้ง ที่สำคัญเราไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้สิ้นเปลืองทรัพยากรอีกด้วย  แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวเล็กนี้ติดไวรัสขึ้นมา  มันก็สร้างปัญหาให้เราต้องปวดหัวได้เช่นกัน

วิธีที่ไวรัสเข้าสู่ Flash Drive นั้นแยบยลมาก คือ เมื่อเสียบ Flash Drive เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีไวรัสอยู่  ไวรัสจะทำการแพร่กระจายตัวเอง โดยการเขียนตัวเองพร้อมกับเขียน File ที่ชื่อ autorun.inf ลงบน Flash Drive ซึ่ง File นี้จะเป็นตัวบอกให้ Windows เรียกโปรแกรมไวรัสทำงานอัตโนมัติ และพร้อมที่จะแพร่กระจายตัวเอง เมื่อเรานำ Flash Drive ไปเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องต่อไป

เมื่อทราบดังนั้นแล้ว เราจึงควรป้องกัน Flash Drive ให้ปลอดภัยจากไวรัส ได้โดย

- เปิด My computer เข้าสู่ Flash Drive ที่ปราศจากไวรัส

- คลิกขวาพื้นที่ว่าง แล้วเลือก New ตามต่อด้วย Foider

- พิมพ์ชื่อ Folder ว่า autorun.inf ขอย้ำว่าชื่อ Folder ไม่ใช่ชื่อ File ซึ่งวิธีการนี้อาจทำให้ไวรัสรู้สึกหงุดหงิดเนื่องจากมันไม่สามารถสร้าง File ชื่อ autorun.inf ได้อีกต่อไป

นอกจากนี้เราต้องซ่อน Folder นี้ไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เราเผลอลบทิ้งไป ซึการซ่อนมีขั้นตอนดังนี้

- คลิกขวาที่ Folder autorun.inf แล้วเลือก Properties

- คลิกเลือก Hidden

- คลิกปุ่ม OK

เท่านี้ Flash Drive ของเราก็ไม่มี ไวรัส มากวนใจ ให้เสียเครดิดแล้ว

 
 
เกณฑ์ / Re - accreditation

เกณฑ์ / สิ่งที่จะทำให้ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ (Re - accreditation) เดือน สิงหาคม 2552 

 
 
บทความสำหรับนักศึกษา

บทความสำหรับนักศึกษา         

ethics_for_med_student.jpg

 
 
DownLoad บทความความรู้ทางโลหิตวิทยา

บทความความรู้ทางโลหิตวิทยา โดย ศ.พญ.อนงค์ เพียรกิจกรรม สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
 
 
ทางลัดดาวน์โหลดบทเรียน

ประกาศ นักศึกษาแพทย์ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดบทเรียน ได้ที่นี่... ด่วน..ท่านสามารถยืมสื่อการสอนตรวจร่างกายได้ที่ห้องสมุดคณะแพทย์ และห้อง Skill Lab นะค่ะ

 
 
เรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศ

ระบบ Wireless

เนื่องจาก งานสารสนเทศ ได้จัดตั้งโครงการปรับปรุงระบบ Wireless ภายในคณะแพทยศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ Wireless เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการปิดระบบเก่าคือ MD-WLAN และ MD-Plubic-WLAN จึงมีผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ ซึ่งขณะนี้ทางงานสารสนเทศได้ทำการเปิดทดสอบระบบ Wireless ที่ได้ติดตั้งใหม่ขึ้นมาใช้งานแล้ว โดยจะทำให้ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ เห็น SSID ตัวใหม่

 
 
Journal Club Infectious

กิจกรรมวิชาการสาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

Journal Club Infectious

Listeriosis

-  Adult immunization basic and update 2011

Herpes virus infection in KT

IRIS varn

Tropical infection 2007
 
 
สื่อการเรียนการสอน
Approach To Diarrhea
รศ.นพ.พิศาล  ไม้เรียง
คลิก<<
 
 
การบ้าน อ.พิศาล ไม้เรียง

นศ.พ. ปี 4 กองอายุรกรรม ให้ทำการบ้าน เรื่อง Approach to diarrhea ส่งผ่านทาง E-mail :

pisaln_m @hotmail.com ภายในวันจันทร์ ที่ 25 เม.ย. 54

TEST:/Post_test_approach_diarrhea.ppt Post_test_approach_diarrhea.ppt  503.50 KB  

 
 
Lecture diarrhea and constipation

Lecture diarrhea and constipation

TEST:/lecture%2520diarrhea%2520and%2520constipation.ppt lecture diarrhea and constipation.ppt  2.05 MB   
    รศ.พิศาล ไม้เรียง

 
 
Nutrition Topic
TEST:/Short%2520Bowel%2520Syndrome.ppt Short Bowel Syndrome.ppt 3.92 MB
Aug 20th 2010
นพ.อธิบดี มีสิงห์
นพ.เอื้อพงศ์ ลิมปพนาสิทธิ

 
 
Chest x-ray interpretation

Chest x-ray interpretation.htm

Lecture นศพ.ปี 4

 
 
Quiz

Quiz

คำถาม จากภาพที่ 2

เฉลย ภาพที่ 1

อ.อนุพล พาณิชย์โชติ

คลิก<<<<

 
 
Adrenal incidentaloma

Adrenal incidentaloma

TEST:/chad111/adrenal%2520in%2520power.ppt adrenal in power.ppt  2.79 MB  

 
 
 
Rheumatology case study
โดย ชิงชิง ฟูเจริญ (อ่าน 3296 / ตอบ 0)
Posted : 08/01/2555 13:02      Last Updated: 11/01/2555 14:33

Rheumatology cases study

book_cover__2_.jpg

TEST:/case_study/case_1.pdf case_1.pdf  734.26 KB  08.01.2012 12:04
TEST:/case_study/case_2.pdf case_2.pdf  2.11 MB  08.01.2012 12:05 
TEST:/case_study/case_3.pdf case_3.pdf  783.06 KB  08.01.2012 12:05 
TEST:/case_study/case_4.pdf case_4.pdf  592.54 KB  08.01.2012 12:07 
TEST:/case_study/case_5.pdf case_5.pdf  950.56 KB  08.01.2012 12:41 
 TEST:/case_study/case_6.pdf case_6.pdf  1022.08 KB  08.01.2012 12:08 
  
TEST:/case_study/case_7.pdf case_7.pdf  2.07 MB  08.01.2012 12:08 
TEST:/case_study/case_8.pdf case_8.pdf  1.75 MB  08.01.2012 12:09 
TEST:/case_study/case_9.pdf case_9.pdf  406.36 KB  08.01.2012 12:10

TEST:/case_study/case_10.pdf case_10.pdf  1.35 MB  08.01.2012 12:11 
TEST:/case_study/case_10.pdf case_11.pdf  586.98 KB  08.01.2012 12:27 

TEST:/case_study/case_10.pdf case_12.pdf  72.85 KB  08.01.2012 12:12 
TEST:/case_study/case_13.pdf case_13.pdf  962.21 KB  08.01.2012 12:18 
TEST:/case_study/case_14.pdf case_14.pdf  905.67 KB  08.01.2012 12:13 
TEST:/case_study/case_15.pdf case_15.pdf  255.15 KB  08.01.2012 12:14 
TEST:/case_study/case_16.pdf case_16.pdf  92.26 KB  08.01.2012 12:14 
TEST:/case_study/case_17.pdf case_17.pdf  421.26 KB  08.01.2012 12:15 
TEST:/case_study/case_18.pdf case_18.pdf  927.95 KB  08.01.2012 12:16 
TEST:/case_study/case_19.pdf case_19.pdf  543.57 KB  08.01.2012 12:16 
TEST:/case_study/case_20.pdf case_20.pdf  436.87 KB  08.01.2012 12:16 

>>>>อ่านต่อ
 
 
ค้นหาบทความทาง Rheumatolgy ทั้งเก่าและใหม่ โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 53705 / ตอบ 2)

Thyroid Disease in Pregnancy โดย Web Admin (อ่าน 2137 / ตอบ 0)

Thyroid Disease in Pregnancy

How to early diagnosis โดย ชิงชิง ฟูเจริญ (อ่าน 42124 / ตอบ 0)

How to early  diagnosis ankylosing spondylitis?

Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome โดย เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ (อ่าน 20195 / ตอบ 0)

Rheumatology สำหรับ undergraduate โดย รัตนวดี ณ นคร (อ่าน 43432 / ตอบ 1)

 เอกสารสำหรับนศพ.ปี 4, 5, 6  ที่จะเรียนกับอ.รัตนวดี ให้ download ได้ที่นี่ เพิ่ม.. แนวทางในการสื่อสารกับผู้ป่วย... เตรียมสอบ OSCE 

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 3770 / ตอบ 0)

คำถามประจำสัปดาห์(เริ่มวันที่ 31 สิงหาคม 2550)

เอกสารประกอบการสอน AIR clinic โดย สิรัชฌา พลศักดิ์ (อ่าน 1958 / ตอบ 0)

เอกสารประกอบการเรียนที่ AIR Clinicนศพ.ปี 5 และ extern สามารถ download ได้ที่นี่ 

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 26435 / ตอบ 1)

คำถามประจำสัปดาห์ (เริ่มวันที่ 7 พ.ย.49)

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 28820 / ตอบ 1)

คำถามประจำสัปดาห์(เริ่มวันที่ 5 ธันวาคม)

คำถามประจำสัปดาห์ โดย จิตติมา ศิริจีระชัย (อ่าน 27354 / ตอบ 1)

คำถามประจำสัปดาห์ (เริ่มวันที่ 12 มกราคม)ต้อนรับปีใหม่ด้วยคำถามง่ายๆ